Close

CCTV ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

CCTV ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം ഫയല്‍
CCTV ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

CCTV ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

28/03/2019 30/03/2019 കാണുക (193 KB)