Close

മണൽ ഖനനം അല്ലെങ്കിൽ നദീതട ഖനനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ജില്ലാ സർവേ ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്

മണൽ ഖനനം അല്ലെങ്കിൽ നദീതട ഖനനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ജില്ലാ സർവേ ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്
തലക്കെട്ട് തീയതി കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക
മണൽ ഖനനം അല്ലെങ്കിൽ നദീതട ഖനനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ജില്ലാ സർവേ ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 20/03/2023 കാണുക (7 MB)